Prof. Dr. Savaş Yaylı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sibel Alper
Prof. Dr. Emek Kocatürk Göncü
Doç. Dr. Seçil Vural
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyre Seda Ertekin
Uzm. Dr. Esra Saraç