Tarihçe

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun ardından gelişme sürecini tamamlayan Dermatoloji bölümü, 18.06.2020 tarihinde Prof. Dr. Sibel Alper’in başkanlığında Dermatoloji Anabilim Dalı olarak kurulmuştur.

Misyonumuz

Hastalarımıza ve topluma uluslararası standartlarda, kanıta dayalı, etik değerleri gözeten, kaliteli, saygılı, sağlık hizmeti sunmak, toplumun ihtiyaçlarını gözeterek üst düzey temel ve klinik araştırmalar yürütmek ve koruyucu sağlık konusunda gerekli eğitimleri vermek ve gerekli durumlarda harekete geçmek.

Vizyonumuz

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde değerli klinik ve temel araştırmalar yürüten, diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışan, etik değerleri gelişmiş, sağlık hizmetinde öncü, eğitimde yenilikçi ve geleceğin yetkin hekim ve dermatologlarını yetiştiren bir kurum olmak.