Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, halk sağlığına, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş hekimler yetiştirmek amacındadır.

Eğitim sistemi, sistem blokları üzerine kurulmuştur ve 2. yıldan başlayarak intörnlüğe kadar devam etmektedir. Dördüncü ve beşinci yıl ise klinik dönemi oluşturmaktadır. Deri ve Zührevi Hastalıklar eğitimi 4 haftalık SENS bloğu içerisinde yapılandırılmıştır. Dördüncü sınıfta yer alan Pediatri (PEDI) stajı içinde de dermatolojiye iki ders saati yer verilmiştir. Dermatoloji ayrıca 5. ve 6. yıllarda seçmeli staj (MELC) olarak seçilebilmektedir.

Eğitim yöntemleri:

  1. Teorik dersler: Eğitici tarafından teorik bilgilerin anlatıldığı derslerdir.
  2. Olgu bazlı grup tartışmaları: İnteraktif yaklaşımla işlenen, olguların eğitmen eşliğinde tartışılarak çözümlemesinin yapıldığı derslerdir.
  3. Paneller: Multidisipliner bir eğitici kadrosu ile hastalık ve olguların tartışıldığı derslerdir.
  4. Poliklinik uygulamalarına katılım: Öğrencilerin küçük gruplar halinde polikliniğin rutin işleyişine katılıp, eğitici ile beraber hasta değerlendirdiği, tedavi seçeneklerini gözlemleyebildiği eğitimdir.