Unveiling the Pathomechanism in Behçet’s disease (UP-BD) (EADV Research Project)
Behçet hastalığı patogenezinde rolü olan hücre ve moleküllerin hastalıklı deri ve periferik kanda tarafsız bir şekilde incelenmesi ve HLA-B51 ilişkili patogenezin araştırılması (TUBITAK 1001)
Ürtikeryal Vaskuliti Ürtikerden Ayırmada Kullanılabilecek İmmünhistokimyasal Belirteçlerin Belirlenmesi (TUBITAK 1002)
Validation of a simplified severity score (Investigator Global Assessment: IGA) in bullous pemphigoid (EADV AIBD TF Project)
Lipid management in Psoriasis: a position paper by the Psoriasis Task Force of the EADV (EADV Psoriasis TF Project)
IGA scores in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus (EADV AIBD TF Project)
S2K guidelines on the management of paraneoplastic pemphigus (also called paraneoplastic autoimmune multiorgan syndrome) (EADV AIBD TF Project)
New nomenclature for autoimmune bullous diseases (EADV AIBD TF Project)
RIFA-CU: Kronik ürtikerde risk faktörleri. Global, çok merkezli, UCARE merkezleri projesi.
DRU-so_CU: Kronik ürtikerde omalizumab drug survival durumunun değerlendirmesi. A UCARE Project.
COVAC-CU: Kronik ürtikerli hastalarda COVID-19 aşı uygulamaları sonrası gözlenen reaksiyonlar: Multimerkez Uluslararası Çalışma. A UCARE Project.
CURE-registry: Global bir registry çalışması. Kronik ürtikerli hastaların dünya çapında epidemiyolojik özelliklerini kayıt altına alan uluslararası bir çalışma.
Dermatologlar için uygun psöriasis hastalarını Romatoloji bölümüne yönlendirme anketinin (TurPas) validasyonu
Journey of Patients Diagnosed with Atopic Dermatitis in Türkiye
Stress Skin Biomark
Filaggrin mutations in patients with atopic dermatitis in Türkiye: Multicenter Project (Istanbul University BAP)
Filaggrin mutations in patients with atopic dermatitis in Türkiye: Multicenter Project (Istanbul University BAP)
TUKEP: Türkiye’de kronik ürtiker epidemiyolojisi (TDD Dermatoalerji ÇG projesi)
Hidradenitis Suppurativa Hastalığında Fibrozis ve Otoinflamasyonun Araştırılması
Erken Evre Akciğer Kanserine Eşlik Eden Paraneoplastik Eritrodermide Patogenezin Araştırılması