Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Cad. No: 4
Maltepe Mah. Zeytinburnu, İstanbul 34010