Giriş

Deri ve eklerinin tüm hastalıklarını konu alan dermatoloji, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkları da içerdiğinden resmi adını Deri ve Zührevi Hastalıklar şeklinde almaktadır. Dünyanın en sık görülen kanserlerinin yanı sıra nadir görülen ancak mortalitesi yüksek olan melanomu da içeren “dermatoonkoloji”, sistemik bulgularla seyredebilen alerjik dermatozları kapsayan “dermatoalerji”, son yıllarda büyük gelişmelerin gerçekleştiği, bilinçli uygulamaları gerektiren “dermatokozmetoloji”, immün temelli dermatozların açılımını sağlayan “dermatoimmünoloji”, toplumun geleceğini ilgilendiren genodermatozları içeren “pediyatrik dermatoloji”, günlük pratikte sık karşılaşılan mesleki hastalıkların büyük çoğunluğunu oluşturan “mesleki dermatozlar” ve çoğu deri hastalığının kesin tanısına ulaşmak için en sık kullanılan yardımcı yöntem olan “dermatopatoloji” Deri ve Zührevi Hastalıkları alanının önde gelen öğrenme konularıdır. Girişimsel Dermatoloji ve yerel tedavi yöntemlerinin inceliklerinin öğrenilmesiyle beceri eğitiminde bilinçli yeterlilik düzeyine gelinmesi önem taşımaktadır. Dermoskopi ve konfokal mikroskopi gibi tanısal ve fototerapi ile lazer gibi tedavi ilişkili yeni teknolojik yöntemler de uzmanlık eğitiminde giderek artan şekilde yer almaktadır.

Eğitici kadrosu

Üç profesör, bir doçent ve bir doktor öğretim üyesi ile zengin bir eğitici kadrosuna sahiptir.

Amaç

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık eğitiminde, bu alanda yetişecek hekimlere erişkin ve çocukluk yaş grubunda ortaya çıkan deri ve zührevi hastalıklar ilişkili hastalıkların tanısı, tedavisi ve korunması yanında, normal deri bakımı ve normal deri sağlığının korunmasını sağlayacak destekleyecek, dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi, beceri ve tutum donanımını kazandırmaktır.

Eğitim süreci

Tıpta Uzmanlık Eğitimi süreci TUKMOS ve ilişkili mevzuata uygun olarak yürütülür. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık öğrencisi tüm eğitim dönemi boyunca klinik ve girişimsel yetkinlikler bölümünde belirtilen yetkinlikleri kazanır, eğitsel etkinliklere (seminer, toplantı vb) aktif olarak katılır, rotasyonlarını tamamlar, tezini hazırlar ve sunar, uzmanlık bitirme sınavına girer. Halen tamamlanması gereken rotasyonlar, ikişer ay süre ile iç hastalıkları, tıbbi patoloji ve plastik rekonstrüktif cerrahi, bir ay süreyle ise ruh sağlığı ve hastalıkları rotasyonlarıdır.

Kariyer olasılıkları:

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, yurt içinde kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili alanlarda çalışır, akademik kariyer yapabilirler. Yurt dışında ilgi alanlarına yönelik uzmanlık sonrası araştırma ve çalışma seçeneklerini değerlendirebilirler.